Fjällbo Egnahem

Fjällbo Egnahemsförening 

Välkommen till Fjällbo Egnahemsförenings hemsida.
   
Under Nyheter till höger på sidan publiceras aktuell information
   
Under Information hittar ni mer information om olika områden:
     
Stadsbyggnadskontoret har nu gett ut ett samrådsprotokoll om Fjällbo Park där ni kan läsa om de synpunkter som kommit in samt hur förslaget kommer att drivas vidare.
     
Många av våra fjärrvärmeanläggningar börjar få några år på nacken och det kan finnas behov av service. Kontakta Göteborgs Energi. 
   
Styrelsen har beslutat att sponsra farthinder i form av blomlådor. Max 500: - paret kommer att betalas ut mot kvitto när kommunen godkänt utplaceringen.
   
På årsmötet framfördes önskemål om att styrelsen ska, utöver att publicera aktuell informationen på hemsidan, informera mer direkt vid större händelser. Som ett led i detta kommer gatuombuden att spela en större roll i informationsspridningen.

Grannsamverkan mot brott 
- i samarbete med Polisen och Fjällbo egnahemsförening

Återvinningsplatsen

Är det skräpigt eller fullt i containrarna på förpackningsåtervinningen, använd kontaktuppgifter : Tel: 0200-880311    Anläggnings ID:99018


Bredband, vad ska du välja?

Finns dosan på bilden till höger på din fastighet är huset förberett för att koppla in bredband.   
Kampanj ? ring Seths på tel:
031-7062700

Där får du reda på exakt pris,

Klicka på knappen och se vad du vill ha och kan få till din fastighet.
Priser och hastighet varierar mellan olika leverantörer.

 
Hast ighet
Ner Upp Bahnhof Alltele Bitcom Bredband 2 Net at Once
100 10        319   ? 319 315 299
50 10 272   ? 269 265 269
10 2 218   ? 219 239 189

Ca Pris avses månadskostnad.
Dessa priser påverkas om du vill ha extra tjänster så som IP-telefoni (hemtelefon)  och TV via bredband.

Kontakta kommunen

För kontakt med Göteborgs kommun: 
Epost: goteborg@goteborg.se 
Tel: 031-3650000

Nyheter

2017 > 01

 OBS! Nya parkeringsregler i området!

På en gata utan speciell skyltning kan du parkera bilen upp till 24 timmar i följd.

På en gata eller allmän väg får du inom tättbebyggt område parkera högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Det gäller både på platser där det inte finns några vägmärken och där det är utmärkt med ett ”P” utan någon skylt under som säger något annat

Observera att parkeringsreglerna har ändrats för att harmonisera med övriga landet.
Nu gäller 24 timmars parkering på gatorna i området.
Mer informatioin finns på Kommunens hemsida via Knappen nedan

Läs hela inlägget »

Styrelsemöten 2018-19

Datum
10 /4 -19   Årsmöte
Kommande planering
00 /0-19    Styrelsemöte

Arkiv

Skadedjur - Problem med råttor

Om du har råttor i ditt hus eller i din trädgård ska du kontakta något företag som har hand om skadedjursbekämpning. Du kan då beställa råttsanering och samtidigt få hjälp med att förebygga råttproblem i framtiden. Dessa företag har även hand om bekämpning av skadeinsekter av olika slag.

Om du bor i lägenhet och upptäcker ohyra eller råttor i eller runt din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren som har ansvaret för att en sanering blir utförd. Fastighetsägaren kan då kontakta något skadedjursbolag som hjälper till med denna sanering. Om problemen ändå inte löser sig kan du vända dig till miljöförvaltningen.

​Länk till gbg stad om Skadedjur