Fjällbo Egnahem

Fjällbo Egnahemsförening 

Välkommen till Fjällbo Egnahemsförenings hemsida.
   
Under Nyheter till höger på sidan publiceras aktuell information
   
Under Information hittar ni mer information om olika områden:
     
Stadsbyggnadskontoret har nu gett ut ett samrådsprotokoll om Fjällbo Park där ni kan läsa om de synpunkter som kommit in samt hur förslaget kommer att drivas vidare.
     
Många av våra fjärrvärmeanläggningar börjar få några år på nacken och det kan finnas behov av service. Kontakta Göteborgs Energi. 
   
Styrelsen har beslutat att sponsra farthinder i form av blomlådor. Max 500: - paret kommer att betalas ut mot kvitto när kommunen godkänt utplaceringen.
   
På årsmötet framfördes önskemål om att styrelsen ska, utöver att publicera aktuell informationen på hemsidan, informera mer direkt vid större händelser. Som ett led i detta kommer gatuombuden att spela en större roll i informationsspridningen.

Grannsamverkan mot brott 
- i samarbete med Polisen och Fjällbo egnahemsförening

Återvinningsplatsen

Är det skräpigt eller fullt i containrarna på förpackningsåtervinningen, använd kontaktuppgifter : Tel: 0200-880311    Anläggnings ID:99018


Bredband, vad ska du välja?

Finns dosan på bilden till höger på din fastighet är huset förberett för att koppla in bredband.   
Kampanj ? ring Seths på tel:
031-7062700

Där får du reda på exakt pris,

Klicka på knappen och se vad du vill ha och kan få till din fastighet.
Priser och hastighet varierar mellan olika leverantörer.

 
Hast ighet
Ner Upp Bahnhof Alltele Bitcom Bredband 2 Net at Once
100 10        319   ? 319 315 299
50 10 272   ? 269 265 269
10 2 218   ? 219 239 189

Ca Pris avses månadskostnad.
Dessa priser påverkas om du vill ha extra tjänster så som IP-telefoni (hemtelefon)  och TV via bredband.

Kontakta kommunen

För kontakt med Göteborgs kommun: 
Epost: goteborg@goteborg.se 
Tel: 031-3650000

Nyheter

2015 > 02

Information kring bredband i de delar av Utby som har fjärrvärme.

I och med installationen av fjärrvärme i de östra delarna av Utby som utfördes under början av 2000-talet lades det också ner koaxialkabel i gatorna i fjällbo som hushållen kan ansluta sig till för att få tillgång till bredbandsanslutning. Något som i många fall skedde i samband med att hushållen anslöt sig till fjärrvärmenätet.

I och med det aktuella erbjudandet att ansluta sig till fiber i Utby, kommer här information från det företag som administrerar stadsnätet i Fjällbo, Seths. För information om din fastighet har möjlighet att ansluta sig, klicka på denna länk. Information om anslutning

Det finns inga planer på att stänga ner Koaxial-stadsnätet som finns i Fjällbo inom en överskådlig framtid. Så länge det finns en efterfrågan så kommer det erbjudas. Under våren kommer den maximala hastigheten höjas från dagens 100 till 200mbit/s. Denna hastighet täcker med marginal flertalet streamande enheter samtidigt. 

I de hushåll som har fjärrvärme finns koaxialkabeln framdragen till eller in i huskroppen, då kostar det ca 3000:- att ansluta sig.

Har man inte fjärrvärme men installerar det ligger kostnaden på runt 8000:- för att ansluta sig till stadsnätet, lite beroende på hur det ser ut.

Kommer efterfrågan förändras så att 200m/bit inte täcker behovet för majoriteten av hushållen kommer företaget kunna byta ut koaxialkabeln till fiber i befintliga rör.

Det går bra att ställa frågor på föreningens Facebookgrupp, benämnd "Fjällbo Egna Hem". Om efterfrågan finns kommer föreningen bjuda in en representant från Seths till Fjällbo Egna Hemsförenings årsmöte 18/3 -15 i Utbynäs klubbstuga.

På sidan https://www.bredbandswebben.se/www-bredbandswebben-oppen-se/tjansteguide finns information om vad olika hastigheter innebär. 1 Gbit/s är den hastighet du har möjlighet till vid fiberinstallation.

Allmänt om hastighet

På vissa uppkopplingar anges två värden (tex. 100/10) för hastigheten. Det första värdet är nedladdningshastighet, det andra är uppladdningshastighet. Nedladdningshastigheten anger hur snabbt din uppkoppling kan ta emot data. En hög nedladdningshastighet innebär att du laddar ner filer, ser på streamad tv och surfar snabbare. Uppladdningshastigheten anger med vilken hastighet du kan skicka data, vilket påverkar hur snabbt du kan skicka filer och spela online.

Vilken hastighet passar mig?

1000 Mbit/s (1 Gbit/s) Hastigheten kommer aldrig begränsa dig. Koppla upp flera datorer samtidigt, hämta och skicka stora filer, streama film eller spela onlinespel.

100 mbit/s För dig som skickar stora filer eller spelar online. Flera datorer samtidigt kan utföra krävande tjänster samtidigt – perfekt för familjen som har flera datorer i hushållet. Med 100 Mbit/s, upp och ner, skickar du data lika fort som du tar emot.

10 Mbit/s Sköter du bankärenden och surfar hemifrån? Ett prisvärt alternativ för dig som inte laddar ner stora filer eller spelar online.

Läs hela inlägget »

Styrelsemöten 2018-19

Datum
10 /4 -19   Årsmöte
Kommande planering
00 /0-19    Styrelsemöte

Arkiv

Skadedjur - Problem med råttor

Om du har råttor i ditt hus eller i din trädgård ska du kontakta något företag som har hand om skadedjursbekämpning. Du kan då beställa råttsanering och samtidigt få hjälp med att förebygga råttproblem i framtiden. Dessa företag har även hand om bekämpning av skadeinsekter av olika slag.

Om du bor i lägenhet och upptäcker ohyra eller råttor i eller runt din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren som har ansvaret för att en sanering blir utförd. Fastighetsägaren kan då kontakta något skadedjursbolag som hjälper till med denna sanering. Om problemen ändå inte löser sig kan du vända dig till miljöförvaltningen.

​Länk till gbg stad om Skadedjur