Styrelsen  2018-04-11- 2019-03-28
Ordförande  2 år 18-20Gunnar WengströmMurmästaregatan 60722 415917​ordforande (at) fjallbo.se
Vice ordf      2 år 17-19Jeanette OlssonFrimästaregatan 26031 219541vice (at) fjallbo.se
Ledamot       2 år 18-20David Enström         KassörBårdskäraregatan 150736 481242kassor (at) fjallbo.se
Ledamot 1    2 år 17-19Mats Eskilsson   Frimästaregatan 160706 695667ledamot1 (at) fjallbo.se
Ledamot 2    2 år 18-20Maths Nilsson  Murmästaregatan 10705 573370ledamot2 (at) fjallbo.se
suppleant 2  1 år 18-19Malin Heiwall          Sekreterare Murmästaregatan 21031 185823sekreterare (at) fjallbo.se
suppleant 1  1 år 18-19Sandra Perssonsuppleant1 (at) fjallbo.se

        

Revisorer  2018-04-11- 2019-03-28
RevisorPeter JohanssonHammarsmedsgatan 32031 266003
RevisorKjell AnderssonByttmakaregatan 6 0706 522150
Revisorssuppleant     Johan AnderssonBårdskäraregatan 18 031 263006

       

Valberedning 2018-04-11 - 2019-03-28
SammankallandeAnders StabbforsmoNålmakaregatan 3valberedningen (at) fjallbo.se 
Vakant XXX    XXXX