Styrelsen  2018-04-11- 2019-03-28
Ordförande  2 år 18-20Gunnar WengströmMurmästaregatan 6031 266084​ordforande (at) fjallbo.se
Vice ordf      2 år 17-19Jeanette OlssonFrimästaregatan 26031 219541vice (at) fjallbo.se
Ledamot       2 år 18-20David EnströmBårdskäraregatan 150736 481242ledamot (at) fjallbo.se
Ledamot       2 år 17-19Mats Eskilsson    KassörFrimästaregatan 160706 695667kassor (at) fjallbo.se
Ledamot       2 år 18-20Maths Nilsson  Murmästaregatan 10705 573370ledamot (at) fjallbo.se
suppleant     1 år 18-19Malin Heiwall      Sekreterare Murmästaregatan 21031 185823sekreterare (at) fjallbo.se
suppleant     1 år 18-19Sandra Perssonsuppleant2 (at) fjallbo.se

 

        

 
Revisorer  2018-04-11- 2019-03-28
RevisorPeter JohanssonHammarsmedsgatan 32031 266003
RevisorKjell AnderssonByttmakaregatan 6 0706 522150
Revisorssuppleant     Johan AnderssonBårdskäraregatan 18 031 263006

        

Valberedning 2018-04-11 - 2019-03-28
SammankallandeAnders StabbforsmoNålmakaregatan 3valberedningen@fjallbo.se
Vakant XXX    XXXX