Klicka på respektive rubrik för Information om Stadgar och Ersättningsreglerna
 

Rutiner kring stopp i avloppsledning- Fjällbo Egnahemsförening
 
Stoppet akut? förmodligen utanför din tomtgräns?
Ring  031- 368 70 70 Driftcentralen (1)
Öppettider
Kl 06.00 – 16.00 (sommartid kl 07.00-15.30)
Andra tider på dygnet – du kopplas automatiskt till SOS alarm och sedan till KSA/personal vid Alelyckan.
Uppge: namn, adress, telefonnummer och begär spolning av avloppsledning.
Återkoppling kommer ske inom någon timme, mins
De åker då ut och spolar VA-verkets ledningar (fram till din tomtgräns)
Tjänsten är alltid kostnadsfri.
 
Stoppet misstänkts vara inom din tomtgräns/eller innanför husliv - Ring någon spolfirma och låt dem spola.
1. OBS! Begär följande;
De ska kunna dokumentera arbetet med:
     a)     längd de spolat,
     b)     var stoppet var och
     c)     i det fall stoppet var utanför din tomtgräns ska du kräva filmning som dokumentation.
Tänk på att du som fastighetsägare ska betala spolfirman själv.
Tänk på att under helger kan inte spolfirman filma – är du osäker var stoppet är så kan du be driftcentralen spola först.
 
Återknyt efter spolning till någon i styrelsen (helst före, innan du väljer egen spolfirma)
Du ska, ifall stoppet var utanför tomtgräns begära ersättning för fakturan av Driftcentralen (031- 368 70 70 under kontorstid, driftcentralen@kretsloppochvatten.goteborg.se)
mail går bra men du kan också ringa och lämna samma uppgifter, dvs
Namn på spolfirman och deras telefonnummer!
Datum för spolningen
Fakturanumret och kostnad
Ditt fastighetsnummer och dina kontaktuppgifter (telefonnummer)
 
Ifall stoppet är innanför tomtgräns men utanför husliv kan du begära ersättning av Fjällbo Egnahemsförening om du betalt medlemsavgift. Kontakta helst någon i styrelsen innan du spolar. Föreningen värderar alltid var stoppet var så det är viktigt att dokumentationen från spolfirman skickas med.         Skicka till föreningen på e-post: info@fjallbo.se
Ersättning betalar föreningen ut i efterhand. Tänk på att detta kan ta en tid.
 
Ifall stoppet är innanför husliv står du själv för kostnaden.
 
Kvarstår problem efter spolning? Kontakta någon i styrelsen så kanske de kan ge råd, annars kontakta dem som spolat, kanske har de råd att ge. Tänk på att föreningen bara kan ge ersättning för en spolning (1) ggr.

Glöm inte att 
läsa respektive rubrik för Information om
Stadgar och Ersättningsreglerna