Rensskopor


Föreningen har två rensskopor att låna ut. Dessa finns hos.
Du ringer och får en kod till låset som håller dom fast,

Man bör rensa sin dagvattenbrunn 1 gång om året för att
det inte bör fyllas för mycket smuts i den.

Gunnar Wengström   0730-266025
Kent Sundh                 0736983707