Välkomstmeddelande till nyinflyttade

Fjällbo Egnahemsförening önskar dig
Välkommen till Fjällbo


När ni köpte fastigheten här övertog ni förmodligen er företrädares medlemskap i Fjällbo
Egnahemsförening. Föreningen startades när området byggdes på 1940-, 50- och 1960-talen. I
det nybyggda området fanns problem och behov som var likartade för alla. Det var då helt
naturligt att slå sig ihop för att få fördelaktiga inköp och skaffa rådgivning i olika frågor av
experter. Gemensamma problem och frågeställningar har dock förmågan att fortfarande dyka
upp. Föreningens styrelse försöker bevaka medlemmarnas intresse i aktuella frågor i vårt
område. En gång om året samlas vi till årsmöte för utbyte av synpunkter och beslut. Styrelsen
har under året minst 6 styrelsemöten. Varje gata har också ett gatuombud.

Samtidigt som medlemskap i föreningen har du också förmodligen övertagit medlemskap i
föreningens serviskassa, vilket betyder en värdefull försäkring i händelse av skada på vatten-
och avloppsledningar mellan tomtgränsen och husgrunden. För att styrelsen skall kunna ta
beslut om ersättningsfrågan skall vid problem som kan ersättas från servisekassan i första
hand kassören kontaktas. Når du inte kassören, kontakta då istället någon av de andra
styrelseledamöterna.
Vid akut behov av spolning kan Cleanpipe nås på 031-330 05 00. Be också att få en skriftlig
rapport för redovisning om var stoppet satt. Önskemål är att spolningsprocessen
dokumenteras med en videoinspelning (i avloppsröret).
Innan grävning där ersättning kan komma ifråga måste styrelsen informeras om vilket företag
som kommer att gräva och ta del av offerter.
Observera att problem med avlopp/vattenledningar inom huset ej ersätts. Ofta är det i dessa
fall en rörmokare som behöver kontaktas.

På föreningens hemsida, www.fjallbo.se kan du hitta föreningens och serviskassans stadgar
och även läsa styrelseprotokollen.


Föreningens ombud på din gata är

__________________________ tel.__________________

Med vänliga hälsningar
Fjällbo Egnahemsförening
Styrelsen