Nya parkeringsregler

 OBS! Nya parkeringsregler i området!

På en gata utan speciell skyltning kan du parkera bilen upp till 24 timmar i följd.

På en gata eller allmän väg får du inom tättbebyggt område parkera högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Det gäller både på platser där det inte finns några vägmärken och där det är utmärkt med ett ”P” utan någon skylt under som säger något annat

Observera att parkeringsreglerna har ändrats för att harmonisera med övriga landet.
Nu gäller 24 timmars parkering på gatorna i området.
Mer informatioin finns på Kommunens hemsida via Knappen nedan